PREM- Kwaliteitsuitvraag

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau,Qualizorg,vragenlijsten. Deze vragenlijst PREM (Patient Reported Experience Measures) bestaat uit totaal 15 vragen in drie domeinen 9 vragen (Praktijk, Behandelplan en Contact).De overige vragen behandelen de Net Promotor Score, de algemene beoordeling en het effect van de behandeling. Uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting is gewaarborgd. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

 

This entry was posted in Praktijk. Bookmark the permalink.