Moutlaan 2
7523 MD Enschede
T 053 432 68 94
info@coppenslubbers.nl

Claudicatio Net

Onze praktijk maakt deel uit van het landelijk opererend netwerk looptherapie. Collega Marit Grunder heeft hiervoor scholing gevolgd en zij zal binnen onze praktijk de patienten begeleiden. U kunt zich na een verwijzing van Uw specialist hiervoor aanmelden.