SchouderNetwerkTwente

SchouderNetwerkTwente

In Nederland ontstaan steeds meer fysiotherapeutische regionale schoudernetwerken (SNen). Deze ontwikkeling impliceert dat er behoefte is aan georganiseerde en gespecialiseerde zorg omtrent schouderklachten. Deze behoefte wordt door fysiotherapeuten vorm gegeven door het verenigen in regionale groepen die zich door regelmatige scholing “specialiseren” op het gebied van schouderrevalidatie. Samenwerking met regionale verwijzers leidt op deze manier tot verbetering van de zorg voor patiënten met schouderklachten.

Onze praktijk is middels Peter Coppens aangesloten bij het Schoudernetwerk Twente. Het doel van dit netwerk is onderzoek en behandeling van schouderklachten beter op elkaar af te stemmen.

Het kunnen maken van een echo van de schouder in onze praktijk, is daar een voorbeeld van.

Via de link kunt u uitgebreidere informatie vinden, maar ook over de diverse klachten en de daarbij passende therapie.